algemeen adres: Brogniezstraat 44A, 1070 Brussel

In geval van problemen die om inhoudelijke redenen niet kunnen worden behandeld door de voorzitter of secretaris, neem contact op met covoorzitters@arpee.be.

Legeraalmoezeniersdienst
voorzitter ad interim:dr. Luk Sanders, luk.sanders@mil.be (FS)
opperaalmoezenier: ds. Jean-Louis Cornez, cornez.jl@skynet.be 

vacature:

Profiel: 2 VPKB en 2 SF

gewenst: enige kennis van het leger en de aalmoezeniersdienst
vergaderfrequentie: op min of meer formele wijze een viertal keer per jaar

Aalmoezeniersdienst gesloten instellingen
voorzitter: dhr. Ben Van den Akker, ben@vandenakker.be (FS)
secretaris: ds. Eefje van der Linden, eef.van.der.linden@telenet.be (VPKB)
Nederlandstalig coördinator: mevr. Anna Vandeputte, anna.vandeputte@just.fgov.be
Franstalig coördinator: dhr. Hal Nesbitt, harold.nesbitt@just.fgov.be

vacature:

Profiel: 1 VPKB en 1 SF

gewenst: Nederlandstalig met kennis van het Frans en Franstalig met kennis van het Nederlands; bekend met het gevangeniswezen en pastoraat; in staat te functioneren in een kader met strikte regels en duidelijke afspraken met de verschillende ministeries
vergaderfrequentie: vijf keer per jaar

Franstalige aalmoezeniersdienst in de ziekenhuisinstellingen en de rust- en verzorgingstehuizen
voorzitter: mw. Joëlle Maystadt, joelle.maystadt@uclouvain.be (VPKB)
secretaris: dhr. Eliseo Viola, violaeliseo@hotmail.com (FS)

vacature:

Voor meer informatie over deze Franstalige aalmoezeniersdienst kan u hier terecht.

Nederlandstalige aalmoezeniersdienst in de ziekenhuisinstellingen en de rust- en verzorgingstehuizen
voorzitter: dr. Rodolphe Liagre, rudyliagre@hotmail.com (VPKB)
secretaris: mw. Annelies Blokland, annelies_blokland@hotmail.com (FS)

vacature:

Profiel: 2 FS

  • kennis van ARPEE en eigen kerkelijke kring;
  • bekendheid met het functioneren van pastorale zorg in ziekenhuizen, rusthuizen etc. vanuit een pastorale of medische achtergrond;
  • vermogen om goed te overleggen en samen te werken met andersgelovigen

Taak:

  • een procedure uitwerken om nieuwe aalmoezeniers te zoeken;
  • de kandidaten schriftelijk voordragen namens de Centrale Raad;
  • de aalmoezeniers opvolgen;
  • plannen uitwerken om de kerkgemeenten te informeren.

Voor een beperkte tijd kan dit een hogere vergaderfrequentie vergen, maar daarna zouden twee vergaderingen per jaar moeten kunnen volstaan.

Protestants godsdienstonderwijs in de Franse en de Duitstalige Gemeenschap
voorzitter: mw. Laurence Druez, laurence.druez@skynet.be (ÉPUB)
secretaris: dhr. John Mead, johnmead57@gmail.com (SF)
Website: http:/:www.cerpe.be
E-mail: lacerpe.be@gmail.com

vacature:

Profil : 2 SF

Nous avons besoin de quelqu’un qui est très disponible, en particulier le soir, flexible dans la gestion de son temps, et qui fait preuve d’un sens de l’écoute, de l’analyse et de discernement, d’un esprit d’ouverture et de collaboration, d’une connaissance des milieux scolaires (pas comme professeur d’enseignement religieux !) et des milieux ecclésiastiques, sachant – en tant que représentant du CACPE dans son ensemble – réfléchir sur des stratégies pour défendre nos intérêts et gérer l’entreprise.

Quatre réunions statutaires et plusieurs rencontres de différents genres.

Protestants-evangelisch godsdienstonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap (comité PEGO)
voorzitter: dhr. Eric Corthauts, corthauts.eric@scarlet.be (VPKB)
secretaris: dhr. Daniël Hakelbracht, daniel.hakelbracht@pego.be (FS)
Inspecteurs:
mw. Erika Voskuil, erika.voskuil@skynet.be
dr. Gottlieb Blokland, gblokland@skynet.be
dr. Dick Wursten, dick@wursten.be

vacature:

 
Openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Franse Gemeenschap
voorzitter: ds. André Cools, andre.cools@scarlet.be (FS)
secretaris: dhr. Olivier Ali Ngindu, alinginduolivier@yahoo.fr (FS)
directeur: ds. Georges Quenon, g.quenon@epub.be

vacature:

Openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Duitstalige Gemeenschap
voorzitter: vacant
secretaris: Pf. Darius Tomczak, dtomczak@ev-kirche-eupen-neumoresnet.org (VPKB)

vacature:

Profiel: 2 FS

Imstande und bereit sein die Sendungen auszubauen

De juridische adviescommissie
De bemiddelingscommissie