Legeraalmoezenier: neem contact op met ds. Jean-Louis Cornez: cornez.jl@skynet.be

Aalmoezenier gesloten instellingen: neem contact op met mevr. Anna Vandeputte: anna.vdp@hotmail.com

Ziekenhuisaalmoezeniers

U kan een opzoeking doen door een naam in het zoekveld in te geven en/of via de filter.
Zijn de gegevens niet meer correct, mail naar database@arpee.be.

Voor andere vragen, neem contact op met dr. Rodolphe Liagre: rudyliagre@hotmail.com