Legeraalmoezenier: neem contact op met ds. Jean-Louis Cornez: cornez.jl@skynet.be

Aalmoezenier gesloten instellingen: neem contact op met mevr. Anna Vandeputte: anna.vdp@hotmail.com

Ziekenhuisaalmoezeniers:

Indien u niet meteen een opzoekformulier te zien krijgt, gelieve de pagina dan te vernieuwen.