Legeraalmoezenier: neem contact op met ds. Jean-Louis Cornez: cornez.jl@skynet.be

Aalmoezenier gesloten instellingen: neem contact op met dhr. Willy Tops: willy.tops@just.fgov.be

Ziekenhuisaalmoezeniers:
Indien u niet meteen een opzoekformulier te zien krijgt, gelieve de pagina dan te vernieuwen.