algemeen adres: Brogniezstraat 44A, 1070 Brussel

In geval van problemen die om inhoudelijke redenen niet kunnen worden behandeld door de voorzitter of secretaris, neem contact op met covoorzitters@arpee.be.

Legeraalmoezeniersdienst
voorzitter: dhr. Marcel Maas, marcel.maas@skynet.be (VPKB)
secretaris: dhr. Luc Moens, luxmoens@skynet.be (FS)
opperaalmoezenier: ds. Jean-Louis Cornez, cornez.jl@skynet.be 

vacature:

Profiel: 1 VPKB en 1 SF

gewenst: enige kennis van het leger en de aalmoezeniersdienst
vergaderfrequentie: op min of meer formele wijze een viertal keer per jaar

Aalmoezeniersdienst gesloten instellingen
voorzitter: dhr. Ben Van Den Akker, be@nvandenakker.be (FS)
secretaris: mevr. Emmy Plancqueel, emmypla@hotmail.com (FS)
Nederlandstalig coördinator: mevr. Anna Vandeputte, anna.vdp@hotmail.com
Franstalig coördinator: dhr. Hal Nesbitt, harold.nesbitt@just.fgov.be

vacature:

Profiel: 1 SF

gewenst: Franstalig met kennis van het Nederlands; bekend met het gevangeniswezen en pastoraat; in staat te functioneren in een kader met strikte regels en duidelijke afspraken met de verschillende ministeries
vergaderfrequentie: vijf keer per jaar

Franstalige aalmoezeniersdienst in de ziekenhuisinstellingen en de rust- en verzorgingstehuizen
voorzitter: mw. Joëlle Maystadt, joelle.maystadt@uclouvain.be (VPKB)
secretaris: dhr. Eliseo Viola, violaeliseo@hotmail.com (FS)

vacature:

Profil : 1 SF

Elle (par préférence) / Il

 • a une capacité de compassion pour ceux qui souffrent (même si elle n’est elle-même ni aumônière ni visiteuse) et se sentir au service des aumôniers ;
 • se sait dans la commission représentant de la branche du FS dans son ensemble ;
 • dispose de suffisamment de temps pour faire convenablement le travail sur base bénévole et non rémunérée : environ six réunions par an + une journée des aumôniers et visiteurs + réactions rapides par courriel (et par GSM/téléphone aussi si possible) ;
 • est capable de collaborer de façon constructive avec des personnes qui pensent différemment d’eux et prête à défendre son point de vue de façon non polémique ;
 • peut travailler sans esprit de jugement ;
 • la connaissance de l’allemand serait un atout.

Voor meer informatie over deze Franstalige aalmoezeniersdienst kan u hier terecht.

Nederlandstalige aalmoezeniersdienst in de ziekenhuisinstellingen en de rust- en verzorgingstehuizen
voorzitter: dr. Rodolphe Liagre, rudyliagre@hotmail.com (VPKB)
secretaris: mw. Annelies Blokland, annelies_blokland@hotmail.com (FS)

vacature:

Profiel: 2 FS

 • kennis van ARPEE en eigen kerkelijke kring;
 • bekendheid met het functioneren van pastorale zorg in ziekenhuizen, rusthuizen etc. vanuit een pastorale of medische achtergrond;
 • vermogen om goed te overleggen en samen te werken met andersgelovigen

Taak:

 • een procedure uitwerken om nieuwe aalmoezeniers te zoeken;
 • de kandidaten schriftelijk voordragen namens de Centrale Raad;
 • de aalmoezeniers opvolgen;
 • plannen uitwerken om de kerkgemeenten te informeren.

Voor een beperkte tijd kan dit een hogere vergaderfrequentie vergen, maar daarna zouden twee vergaderingen per jaar moeten kunnen volstaan.

Protestants godsdienstonderwijs in de Franse en de Duitstalige Gemeenschap
voorzitter: mw. Laurence Druez, laurence.druez@skynet.be (SF)
secretaris: dhr. John Mead, johnmead57@gmail.com (SF)

vacature:

Profil : 1 SF et 1 EPUB

Nous avons besoin de gens compétents qui connaissent le terrain de l’enseignement (pas nécessairement comme professeur d’enseignement religieux !) et qui savant – en tant que représentants du CACPE dans son ensemble – réfléchir sur des stratégies pour défendre nos intérêts et gérer l’entreprise.

Quatre réunions statutaires et quelques rencontres de différents genres.

Protestants-evangelisch godsdienstonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap (comité PEGO)
voorzitter: dhr. Eric Corthauts, corthauts.eric@scarlet.be (VPKB)
secretaris: dhr. Daniël Hakelbracht, daniel.hakelbracht@pego.be (FS)
Inspecteurs:
mw. Erika Voskuil, erika.voskuil@skynet.be
dr. Gottlieb Blokland, gblokland@skynet.be
dr. Dick Wursten, dick@wursten.be

vacature:

 
Openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Franse Gemeenschap
voorzitter: ds. André Cools, andre.cools@meb.be (FS)
secretaris: dhr. Olivier Ali Ngindu, alinginduolivier@yahoo.fr (FS)
directeur: ds. Georges Quenon, g.quenon@epub.be

vacature:

Openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Duitstalige Gemeenschap
voorzitter: vacant
secretaris: Pf. Darius Tomczak, dtomczak@ev-kirche-eupen-neumoresnet.org (VPKB)

vacature:

Profiel: 2 FS

Imstande und bereit sein die Sendungen auszubauen

 

De juridische adviescommissie
De bemiddelingscommissie