algemeen adres: Brogniezstraat 44A, 1070 Brussel

In geval van problemen die om inhoudelijke redenen niet kunnen worden behandeld door de voorzitter of secretaris, neem contact op met covoorzitters@arpee.be.

 

Legeraalmoezeniersdienst
Aalmoezeniersdienst gesloten instellingen
Franstalige aalmoezeniersdienst in de ziekenhuisinstellingen en de rust- en verzorgingstehuizen
Nederlandstalige aalmoezeniersdienst in de ziekenhuisinstellingen en de rust- en verzorgingstehuizen
Protestants godsdienstonderwijs in de Franse en de Duitstalige Gemeenschap
Protestants-evangelisch godsdienstonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap (comité PEGO)
Openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Franse Gemeenschap
Openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Duitstalige Gemeenschap

 

De juridische adviescommissie
De bemiddelingscommissie